ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2022

ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು

 ಗೆಳೆಯ - ಪ್ರಕಾಶಕ Srushti Nagesh ನೋಬೆಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಾಹಿತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಗುರ್ನಾರವರ ನನ್ನ ಅನುವಾದದ ಕತೆಗಳ ಸಂಕಲನ "ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು" ಪ್ಪ್ರರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಓದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: