ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2023

ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ - ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: