Friday, March 30, 2012

2011ರ ಡಾ.ಎಲ್.ಬಸವರಾಜು ಪ್ರಶಸ್ತಿ- ಅಜಾತಶತ್ರು ವಿಮರ್ಶಕ ಎಚ್ಚೆಸ್ಸಾರ್‌ರವರಿಗೆ

ನಾವು ಕೆಲವು ಕೋಲಾರದ ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾ.ಎಲ್.ಬಸವರಾಜು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 2011ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಡಾ.ಎಲ್.ಬಸವರಾಜು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಚ್ಚೆಸ್ಸಾರ್‌ರವರಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2012ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ಲಾಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ.


No comments: