Wednesday, June 24, 2015

ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳುಸುಧಾ- 25/6/151 comment:

ದುರಹಂಕಾರಿ said...

ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯವಿದ್ದರೂ ಮೊನಚಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ 'ಕಿವಿಗೆ ಕಾದ ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಕು!' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಡೆಯಲಾಗದೇ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕೆವು :D :D :D