Wednesday, January 16, 2019

My June 2018 Cartoons / ನನ್ನ ಜೂನ್ 2018ರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು

When some `senile' judge told media that peacocks impregnate pea hens through their tear drops by crying.......

05/06/2018- ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು


25/06/2018
03/06/2018
29/06/2018
22/06/2018- ‘ಸುಧಾ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ

11/06/2018

28/06/2018
07/06/2018

06/06/2018

08/06/2018- ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ
27/06/2018

01/06/2018
15/06/2018
19/06/2018
02/06/2018

14/06/2018
16/06/2018
13/06/2018

26/06/2018
29/06/2018
09/06/2018- ‘ಸುಧಾ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
21/06/2018- ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ

 

30/06/2018
23/06/2018
17/06/2018
12/06/2018
04/06/2018 - History repeats.  ಸರಿಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2008ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 110 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಹವನಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (21/6/2008) ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದ ಕೆಲವು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ದಿನದ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಓದಿದಾಗ ಇವು ನೆನಪಾದವು.
No comments: