Wednesday, January 16, 2019

My May 2018 Cartoons / ನನ್ನ ಮೇ 2018ರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು

27/05/2018

 18/05/2018- ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ
 19/05/2018- After Karnataka Assembly Polls

22/05/2018- Tilting at windmills- Results of Karnataka Assembly Polls

24/05/2018

25/05/2018

26/05/2018

19/05/2018- ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ

 28/05/2018- Medusa Petrol Bunk

31/05/2018- ತೈಲ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 1 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ

30/05/2018- ಇದು ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳು!

29/05/2018

30/05/2018

21/05/2018


03/05/2018

No comments: