ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2012

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ನಿಜವಿದ್ರೂ ಇರಬಹುದು- ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ..

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ನಿಜವಿದ್ರೂ ಇರಬಹುದು- ಈ ದಿನದ `ವಿಜಯವಾಣಿ'ಯ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ..


2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

Prashanth ಹೇಳಿದರು...

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್..

Kalavatimadhisudan ಹೇಳಿದರು...

olleya kalpane sir..dhanyavaadagalu.