Sunday, January 13, 2013

`ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ' ಅರ್ಥಾತ್ Ascent of Man- ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ

ಈ ದಿನದ (13/01/13) `ವಿಜಯವಾಣಿ'ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಟ `ಸಮೀಕರಣ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ. ಅದರ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆವೃತ್ತಿ ಸಹ ಇದೆ for my non Kannadiga friends.


No comments: