Sunday, January 06, 2013

ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ- ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ

ಈ ದಿನದ `ವಿಜಯವಾಣಿ'ಯ ಸಮೀಕರಣ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ


1 comment:

Prashanth said...

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್..