Thursday, November 29, 2012

ವಸ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಎನ್ನುವುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಯ್ತು!!- ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ

25ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012ರ `ವಿಜಯವಾಣಿ'ಯ ಸಮೀಕರಣ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ

No comments: